Kraftomsetningen i første kvartal falt dramatisk fra 222 millioner kroner i