Resultatet til Ren Røros for 2020 er sterkt preget av historisk lave kraftpriser. Til tross for vekst