Lave kraftpriser i fjor bidro til et svekket resultat også for Østfold Energi. Selskapet oppnådde et resultat etter skatt på 84 millioner kroner i 2020, som er mer enn en halvering i forhold til 2019 da årsresultatet var på 191 millioner kroner.

Likevel har styret foreslått at det skal utbetales et utbytte til eierne Viken fylkeskommune, kommunene i Østfold og Aurskog Høland kommune, på totalt 87 millioner kroner.

Dette er høyere enn hva man skulle forvente ut i fra den nye utbyttemodellen som ble presentert for bare en drøy måned siden.

Ifølge Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi, er det imidlertid ikke fraveket noe i forhold til det vedtatte.

– Den enkle forklaring er at ny utbyttemodell gjelder fra regnskapsåret 2021 - så utbyttet som foreslås nå er siste året med gammel modell, forklarer Kroken til Europower Energi.

– 2020 var et spesielt år med den laveste kraftprisen på 20 år. Derfor er vi fornøyd med at vi klarer å levere et overskudd på 84 millioner kroner. Det skyldes dels at vi har sikret prisene på deler av produksjonen. I tillegg bidro de deleide datterselskapene positivt, sier Kroken i en pressemelding.

Selskapets omsetning endte på 344 millioner kroner. Dette er en nedgang på 48 prosent fra fjoråret, da omsetningen var på 658 millioner kroner. Driftsresultatet var på 74 millioner kroner, mot 380 millioner kroner i 2019.

Østfold Energi AS

I vår selskapsdatabase finner du detaljinformasjon om blant annet eierforhold, kraftstasjoner, fusjoner og oppkjøp for dette selskapet.

Som en følge av betydelig svekkelse av resultatet ble skattekostnaden redusert med 220 millioner kroner til en positiv skattekostnad på 11 millioner kroner

Svakt for både vannkraft og varme

Vannkraftproduksjonen økte i fjor til 1.646 GWh, mot 1.570 GWQh året før. Lav kraftpris gjorde likevel at underliggende Ebitda ble mer enn halvert fra 477 millioner kroner til 193 millioner kroner.

Også inntektene på fjernvarme falt og endte med underliggende Ebitda på 9,3 millioner kroner mot 19,5 millioner kroner året før. Levert volum falt marginalt fra 54 til 50 GWh fra 2019 til 2020.

Satser bredere

Nettopp de store svingningene i kraftprisen, som også ventes i årene fremover, gjør at Østfold Energi vil satse på flere områder.

– Fallet i kraftprisene viser hvor viktig det er med flere ben å stå på og underbygger strategien vår om å satse på forretningsutvikling. I 2020 har vi virkelig fått fart på utviklingsarbeidet vårt. En av de nye satsingene våre er solkraft og i desember gikk vi inn som eiere i nyetablerte Solgrid. Vi har også satset på utvikling av eiendom til datasenter og ny kraftkrevende industri i både Sarpsborg og Våler, skriver Kroken i sin oppsummering i årsrapporten for 2020.

Årsresultat i mill. NOK 2020 2019
Driftsinntekter 344 658
Driftsresultat 74 380
Resultat før skatt 74 401
Resultat etter skatt 84 191