Dagen etter at Norges store statseide kraftselskap, Statkraft, la fram kvartalstall og analyser var det fredag det store svenske statlige kraftselskapet Vattenfalls tur.

I likhet med Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen er også Vattenfall-sjef Anna Borg opptatt turbulensen på energimarkedene som følge av usikker gasstilgang ikke minst til vinteren og mener rasjonering blir et stadig mer trolig scenario.