Vattenfall er som de fleste andre kraftselskaper hardt rammet av de rekordlave prisene, og til dels også koronapandemien. Selskapet må derfor notere underskudd for første halvår