Resultatet etter skatt i Eviny er et underskudd på om lag 800 millioner kroner. Selskapet ligger foreløpig an til å betale 136 prosent i skatt, slik regnskapet ser ut per september. Det er før eventuell ekstraskatt eller høyprisbidrag blir regnet inn.

Samtidig påpeker Eviny selv at det har et underliggende resultat på nesten 1,5 milliarder kroner per tredje kvartal, noe som er ti ganger høyere enn for ett år siden. Dette er omtrent samme bilde som selskapet presenterte etter første halvår.