Det er på generalforsamlingen i juni det blir tatt en endelig beslutning om utbetaling av utbytte for Skagerak Energi. Styret i selskapet har kommet med en innstilling