Oslo Børs melder onsdag morgen at Norsk Solar har søkt om å bli tatt opp til handel på Euronext Growth.

Dette er den nye handelsplassen for små og mellomstore selskaper, som erstatter tidligere Merkur Market. De siste siste månedene har en lang rekke håpefulle fornybarselskaper blitt satt i handel her.

Hentet penger i oktober

Det var i slutten av oktober i fjor det ble det kjent at vindkraftgründer Lars Helge Helvig hentet penger for å styrke selskapet Norsk Solar.

Selskapet omsatte i 2019 for vel 40 millioner kroner med et resultat før skatt på nærmere tre millioner kroner.

Aega gikk den gang inn med 20 millioner kroner og fikk med det 6 prosent eierandel. Aega er et børsnotert investeringsselskap som primært eier og opererer solparker i Italia.

Også flere andre eiere har kommet inn i Norsk Solar, men Valinor er den dominerende eieren. Valinor eies av Helvig. Samtidig ble det sagt at en børsnotering kunne bli aktuelt. Og nå er søknaden sendt.

Norsk Solars forretningsidé er å bistå bedrifter i energiomstillingen. Selskapet satt i produksjon 59 MW solkraft i Ukraina og Pakistan, og har også et anlegg under konstruksjon i Vietnam. Selskapet skriver også på sine hjemmesider at Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norad er blant partnerne.

Prises til 600 mill

Ifølge Finansavisen skal det nå hentes mellom 100 og 125 millioner kroner. Prisingen er satt til 600 millioner kroner og 100 millioner kroner av kapitalutvidelsen er allerede sikret av hovedeier Valinor og andre investorer.

Det var administrerende direktør Øyvind L. Vesterdal som startet Norsk Solar i 2017 sammen med en gruppe gründere fra oljebransjen. Helvig gikk inn som investor.

– Vi har bevisst valgt å fokusere på bedriftsmarkedet for solenergi, spesielt i fremvoksende markeder. Det er her den største veksten vil komme fremover, sier Vesterdal til Finansavisen.