Norsk Solar, som holder til i Stavanger, har i første omgang hentet inn 100 millioner kroner i en kombinert gjelds- og egenkapitalfinansiering skriver Dagens Næringsliv. Ytterligere 30