Som for de fleste andre kraftselskaper ble også Glitres tredje kvartal preget av lave kraftpriser. Produksjonen økte med 8 prosent sammenlignet