To faktorer som er avgjørende for resultatutviklingen. Det ene er de historisk lave kraftprisene, som samtlige kraftprodusenter har fått