Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har skrevet brev