Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har skrevet brev til finansminister Jan Tore Sanner (H). Der argumenterer Gjelsvik for at markedsmekanismene har sviktet når høy kvotepris på CO2 drar opp prisen på norsk fornybar kraft.

– Prissmitte som følge av CO2-prising av utslipp fra elektrisitetsproduksjon i EU, gjør norsk strøm dyrere enn den ellers ville ha vært. Siden norsk strøm i all hovedsak er utslippsfri kan prissmitten anses som en form for markedssvikt, slår Gjelsvik fast i brevet.

Med det som utgangspunkt lurer han på hvordan en avgift på strømeksport kan utformes.