Det har så vidt godt en uke siden det internasjonale energibyrået IEA la frem sin rapport om hvordan verden skal klare å kutte utslippene nok til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader i 2050.

I rapporten «Net Zero by 2050» slår IEA fast at det er mulig å klare å nå 1,5-graders målet, men påpeker samtidig at det blir veldig krevende. For klimabevegelsen var det en stor seier at IEA i rapporten skriver at veikartet de har lagt frem viser at dersom dette kartet følges, så er det ikke behov for ytterligere investeringer for å finne mer fossil energi. IEA legger da til grunn at det allerede er funnet nok olje, gass og kull.

I et nyhetsbrev skriver IEA at de merker seg at de fleste nyhetsoverskrifter fokuserte nettopp på dette, men påpeker at det bare er den ene siden av historien som legges frem i rapporten.

– Betydelig mindre dekning har så langt blitt viet til den enorme politikkdrevne økningen i ren energiinvestering og energieffektiviseringsforbedringer som ville være nødvendige for å nå det punktet, skriver IEA.

I et innlegg på LinkedIn skriver IEA-sjef Dr. Faith Birol at IEA har jobbet med denne rapporten i to år. Der imøtegår han kritikken om at det internasjonale energibyrået i sin tid ble opprettet for å sikre verden nok energi, og påpeker at dette ikke er første gang at IEA legger frem det han beskriver som et radikalt scenario.

Birol mener at kritikerne rett og slett misforstår hva IEAs oppgave er. Han viser til at de over mange år har fokusert på legge til rette for en trygg og bærekraftig energifremtid for alle, og at det krever en overgang til fornybar energi.

– En verden herjet av klimaendringer fra fossile drivstoffutslipp vil ikke være trygg, skriver Birol.

Samtidig advarer han mot å tro at det bare er å stenge ned den fossile energiforsyningen.

– Overgangen til ren energi på tvers av land og sektorer vil ikke lykkes hvis de undergraver energiforsyningene som milliarder mennesker stoler på hver dag, skriver Birol.

Han påpeker at IEAs rapport ikke er en bindende resept som må følges, men at hensikten med den er å synliggjøre hva som er de essensielle spørsmålene knyttet til energi- og klimadebatten.

– Vårt veikart er en vei til netto null i 2050. Vi hevder ikke at det er den eneste, skriver Birol.

I nyhetsbrevet forteller IEA at G7-landene allerede har bestilt enn oppfølger til rapporten. Dette er en gruppe med syv industriland som inkluderer USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Japan og Canada.

G7-landene skriver at IEA skal utarbeide en egen rapport for hvordan de skal klare å implementere IEA-rapporten som en del av deres klimainnsats.

– Det er kritisk at G7-medlemmer samles for å analysere rapporten, og vurdere jobbmulighetene og vekstfordelene i de foreslåtte tiltakene, skriver G7-landene.