Dette kommer fram i Energi Norges høringsuttalelse til regjeringensforslag om endringer i elsertifikatloven.