Nylig ble daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi intervjuet i Europower om hvilke saker som står høyest på lista foran Stortingsvalget i høst.

Hos Hålogaland Kraft Nett vil administrerende direktør Ida Texmo Prytz legge til anleggsbidrag til listen over politiske temaer som er viktige for deres virksomhet.

– Det er viktig at anleggsbidrag ikke blir til hinder for realisering av verdiskapende, grønne aktiviteter – det ser vi kan være en barriere spesielt for mindre aktører som ønsker å etablere seg i områder med for liten eller ingen ledig kapasitet i nettet. Samtidig må ikke den store regningen kun havne hos de som tilfeldigvis opererer i området, mener hun.

Hun er langt på vei er enig med Lockert i det han sier i intervjuet om nettleie og helhetstankegang.

– Vi har de samme forventningene til politikerne - uavhengig av valgresultatet, nemlig at man ser på totaliteten også i fortsettelsen. Hele verdikjeden må fungere for å nå de klimamålene Norge har satt. Det er etablert et virkemiddelapparat som bidrar både til å realisere verdiskapende muligheter og smidiggjøre overgangen til elektrifisering. Det er klart at vi skal gjøre det vi kan for å muliggjøre utslippskutt, men det må jo også være sånn at når kontakten plugges i for elektrifiseringen, må det lyse i pæra, sier hun.

At det også legges til rette for vedlikehold og investeringen i dagens kraft-infrastruktur, er viktig, fremholder hun.

– Det er klart at vi har et godt voksent nett med vedlikeholdsbehov. Som nettselskap må vi være effektive, prioritere og ivareta samfunnsoppdraget vårt når det kommer til forsyningssikkerheten og beredskap, understreker hun.

– Fusjonerer fordi vi ser synergier

Selskapet hun leder, har nettopp avsluttet en større fusjonsprosess der Hålogaland Kraft har fusjonert med Nordkraft. Navnet på det nyfusjonerte nettselskapet med totalt rundt 112 ansatte er Hålogaland Kraft Nett – og ledes altså av Prytz.

I det tidligere nevnte intervjuet med Lockert i Distriktsenergi, advarte han om at kostnadene som samfunnet får – for å nå klimamål – kan føre til at nettselskaper i distriktet tvinges inn i fusjoner. Men Prytz forteller at det ikke er tilfelle her.

– Vi har nettopp fusjonert fordi vi ser synergier og verdiskaping ved å slå oss sammen. Det ene utelukker ikke det andre – å gjennomføre fusjoner og jobbe for lik nettleie. Vi ønsker at nettleien skal være lavest mulig uansett hvor man bor, fremholder hun.

Knut Lockert var nokså tydelig på at han mener de rødgrønne partiene har større forståelse for det å drive et nettselskap i distriktet enn regjeringspartiene. Prytz er langt mer tilbakeholden når det kommer til meninger om politiske partier.

– Nei, partipolitisk har vi ikke noen mening. Men uavhengig av valgresultatet er målbildet det samme; vi ønsker å få til realisering av klimamålene, understreker hun.

Og Prytz løfter frem ytterligere en tematikk som er viktig for selskapet foran høstens Stortingsvalg.

– For oss som nettselskap er fart og forutsigbarhet viktig. Før beslutninger tas, er det viktig at man hører på og drøfter med relevante aktører. Samtidig må vi unngå beslutningsprosesser som drar ut i tid og som kan virke hemmende på bransjen. Utfallet av vedtak påvirker hvordan vi bør optimalisere eksisterende og nytt strømnett. Da er forutsigbarhet en viktig forutsetning for å lykkes.

– Er det for lite av det?

– Det blir i alle fall viktig også fremover. Vi ser eksempelvis at prosessene med effekttariffer har tatt lang tid og fortsatt ikke landet. Skal vi nå klimamålene, har vi dårlig tid.