Fredag la olje- og energiminister Tina Bru frem energimeldingen på vegne av regjeringen. Der legges det blant annet opp til en omfattende satsing på havvind, samt tilhørende utbygging av strømnett ut på norsk sokkel.

Her er tanken at det blir aktørene i markedet som skal stå for utbyggingen, mens myndighetene skal åpne opp og legge til rette. Det inkluderer økonomiske rammebetingelser, og i den forbindelse dukker spørsmålet om oljeskatteregimet fort opp.

For når det er snakk om tiltak som elektrifisering av virksomheten på norsk sokkel, kan oljevirksomheten benytte seg av oljeskatteregimet i finansieringen av elektrifiseringstiltakene. Som en følge av den særskilte petroleumsskattleggingen, betaler de totalt 78 prosent av overskuddet sitt i skatt. For at skattesystemet skal være i balanse, får de også muligheten til å avskrive 78 prosent av utgiftene. Det inkluderer elektrifiseringskostnader forutsatt at de bare er en del av kostnadene for oljeaktiviteten.

Når Europower får en prat med olje- og energiministeren etter presentasjonen av energimeldingen, benytter vi anledningen til å spørre om utbyggerne av havvind vil få muligheten til å utnytte avskrivningsmulighetene i oljeskatteregimet.

– Vi har i utgangspunkt ikke noe ønske om å subsidiere havvind inn under petroleumsskatteregimet, sier Bru.

I energimeldingen legges det opp til at bunnfast havvind skal klare seg uten subsidier, mens regjeringen er åpen for å støtte flytende havvind ettersom den fortsatt har et stykke å gå før den er lønnsom på egenhånd.

Samtidig er ikke døren helt stengt, når det gjelder muligheten til å utnytte oljeskatteregimet til å finansiere havvindparker.

Juridisk floke for skatteetaten

– Det vil fortsatt være som i dag, at et prosjekt kan vurderes fra sak til sak. Det er en juridisk vurdering som skattekontoret må gjøre, men jeg tenker at det i prinsippet er riktig. Vi kan ikke skjule støtten i oljeskatteregimet hvis formålet er utbygging av kraft, sier Bru.

Her må det påpekes at oljeskatteordningen i seg selv er skattenøytral. Det er ikke en subsidie at oljeselskapene får avskrive utgiftene med samme sats som de må skatte av overskuddet. Statens inntekter og utgifter går opp i null.

Hvis derimot havvinden tas innunder oljeskatteregimet, så ville det vært en subsidie dersom de også kunne levere strømmen som produseres til andre utenfor oljevirksomheten. Rent skatteteknisk er det derfor en forutsetning at en eventuell havvind som kommer innunder oljeskatteregimet kun kan levere strøm til oljeinstallasjoner.

Kan ikke bare ha havvind

Det er imidlertid lettere sagt enn gjort.

– Utfordringen for petroleumsinstallasjonene er at de kan ikke bare ha havvind, sier Bru.

For oljeplattformene er avhengig av kontinuerlig tilgang på strøm. Det betyr at eventuelle havvindinstallasjoner som dedikeres til oljevirksomheten kun kan levere deler av strømmen. Resten må komme fra enten gassturbiner eller fra land.

Problemstillingen er for øvrig akkurat det samme når det gjelder strømkabler ut til havvindparkene. Hvis de skal komme innunder oljeskatteregimet, så forutsetter det at de kun brukes til oljevirksomheten.

– Vi ser problemet, og vi ser at det har vært en stor debatt som har gått i mange år, sier Bru.