– Vi mener det bør innføres en avgift for vindkraft på land, som skal betales av vindkraftselskapene, sier prosjektleder Espen Borgir