Kommentar:Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter. Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (FrP) har sendt