Kommentar:Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (FrP) har sendt spørsmål til olje- og energiministeren om hvor mye del vil koste for folk flest at oljeplattformer får sendt strøm fra land.

– Hvor mye mer vil en gjennomsnittlig norsk husholdning måtte betale i året i økt strømregning, nettleie inkludert, dersom norsk sokkel fullelektrifiseres med kraft fra land, gitt at kapasiteten av dagens kraftproduksjon ikke øker, skriver han.