For en ukes tid siden la Terje Aasland fram planene for utvikling av havvind. På konferansen Energy Connected torsdag denne uken trakk statsråden fram to andre energiteknologier som han også mener blir sentralt for Norge framover; nemlig hydrogen og CCS (karbonfangst og -lagring).

– Hydrogen er en annen teknologi som er klar for «take-off» og som blir viktig for energitransisjonen. Regjeringen vil akselerere den industrielle bruken av hydrogen, sa han.