For fire uker siden varslet regjeringen at det ville komme en satsing på energiøkonomisering (enøk), men nå kommer altså flere detaljer via et intervju på NRK med energiminister Terje Aasland.

Stortinget har tidligere vedtatt å be regjeringen lage en plan for å redusere energibruken i bygg nettopp med 10 TWh i 2030.

NVE blir enøk-koordinator

Da Stortinget diskuterte energiøkonomisering tilbake i februar, pekte leder av energikomitéen Marianne Sivertsen Næss (Ap) på at ambisjonene ble liggende urørt, etter at de ble lansert i 2016.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utnevnes til enøk-koordinator, med ansvar for å koordinere arbeidet på tvers av sektorer. NVE skal også ha i oppdrag å rapportere årlig på status for måloppnåelse når det gjelder energisparing i bygg.

NVE-sjef Kjetil Lund ønsker ifølge kommunikasjonsavdelingen ikke å kommentere statsbudsjettet før det er fremlagt. Etter det Europower forstår, har NVE foreløpig ikke mottatt noe oppdrag fra Olje- og energidepartementet om å ta denne helt nye rollen.

Målsettingen på 10 TWh tilsvarer om lag like mye som all vindkraft i Norge produserer i løpet av ett år.

I lista står det at statlige bygg skal redusere energibruken i egne og i leide lokaler. Enova skal blant annet bruke 1,1 milliarder kroner på sparetiltak i norske husholdninger.

Tilskuddsordning til bedrifter

Regjeringen arbeider med et informasjonsopplegg om energisparing rettet mot husholdninger, næringsliv og det offentlige som skal settes i verk før den kommende vinteren. Husbanken skal også styrkes for å komme lavinntektshusholdninger til gode.

En tilskuddsordninger rettet mot bedrifter som blant annet har fått doblet sine strømutgifter det siste året, står også på listen.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mener regjeringen burde være enda mer fremoverlent.

– Planen om å spare 10 TWh innen 2030 er et gammelt mål fra 2016. Her bør regjeringen vise handlekraft og øke målsettingen, sier Tore Strandskog, som er direktør for næringspolitikk i landsforeningen Nelfo, som er underlagt NHO.