I sommer avviste Gulating lagmannsrett grunneiernes anke avtingrettens dom om bygging av kraftlinje i naturreservatet i Myklebustdalen iBremanger kommune i Sogn og Fjordane.Nå har grunneierne anket saken til Høyesterett. Avventer utfalletGrunneiernesadvokat, Bjørn