Etter mandagens NorthConnect-demonstrasjon foran Stortinget, har det versert ulike spekulasjoner i pressen om prosessen i Stortinget.

En spekulasjon er at partiene som er imot kabelen har levert så ulike forslag at de ikke vil bli enige. En annen spekulasjon er at siden komiteens frist er utsatt fra 12. mars til 31. mars, vil regjeringen kunne rekke å gi konsesjon i mellomtiden. Høringsfristen for NorthConnect-saken går ut i dag 10. mars.

Espen Barth Eide (Ap) er saksordfører for alle NorthConnect-forslagene. Han avviser alle slike spekulasjoner, og er klokkeklar på at flertallet på Stortinget vil vedta at NorthConnect ikke skal bygges.

– Det eneste stedet jeg hører at vi ikke blir enige, er i media. Når jeg snakker med kollegaer her på Stortinget, har jeg ingen grunn til å tvile på at vi blir enige. Jeg leser i avisen at vi ikke er enige, men når jeg snakker med folk her så er vi enige, sier Eide til Europower Energi.

– På tross av ulikheten i forslagene?

– Ja. Det er riktig at det er nyanser i forslagene. Noen er mest opptatt av at kabelen ikke skal bygges, mens andre er mer opptatt av konsesjonsprosessen. Derfor kan det bli slik at de ulike partiene vil stemme for sine forslag primært, men så vil vi subsidiert stemme for et samlende forslag. Det reelle flertallet vil komme til uttrykk gjennom et flertallsvedtak. At mange ulike forslag hindrer et flertall, kommer ikke til å skje, sier han.

Partiene som vil stille seg bak et slikt forslag, altså at Stortinget ber regjeringen om å si nei til å gi NorthConnect konsesjon, er Rødt, SV, Ap, Sp og Frp.

– Det er mer enn nok for å ha flertall. Disse partiene er enige om at denne kabelen ikke skal bygges, sier Barth Eide.

Kanskje i fremtiden

– Det som vil bli vedtatt, er det at kabelen ikke skal bygges , eller at den aldri skal bygges?

– Det er et presist og sentralt spørsmål som krever et lengre svar, sier Eide.

– Kjør på.

– Det er to kriterier som gjør at kabelen ikke kan bygges. Det ene er at kabelen ikke kan bygges før vi har erfaringer med kablene til Tyskland og England. Det andre kriteriet er at Statnett skal eie alle utenlandskabler, sier han.

– Ok, dette er kjent.

– Et av disse kriteriene vil etter hvert bli oppfylt, nemlig at vi får erfaringer. Men kravet om Statnetts monopol er et varig krav. Dette kravet betyr at NorthConnect, slik prosjektet er foreslått, aldri kan bygges. Det kan ikke bygges nå, fordi man ikke har høstet erfaringer. Og det kan heller ikke bygges senere fordi kabelen ikke tilhører Statnett, sier han.

– Hva hvis Statnett tar over?

– Det som blir vedtatt nå hindrer ikke at det en gang i fremtiden kan bygges en kabel mellom Norge og Storbritannina, hvis den er eid av Statnett. Prosjektet som i dag heter NorthConnect vil aldri kunne bygges. Men hvis erfaringene med de andre kablene tilsier det, kan det i fremtiden bli flertall for å bygge en kabel eid av Statnett, sier han.

– Helt usannsynlig med hastevedtak

– Høringsfristen går ut i dag. Kan regjeringen nå gjøre et hastevedtak om konsesjon før Stortinget rekker å vedta et nei?

– Nei, det er helt usannsynlig. Det er jeg helt sikker på at de ikke gjør. Regjeringen vet at dette er en høysensitiv sak, og vi har hatt et ordentlig samarbeid med regjeringen om dette gjennom to år. De vet at om de skulle ha gjort et slikt hastevedtak, ville Stortinget umiddelbart instruert dem til å gjøre det motsatte. Det er ekstremt usannsynlig at det vil skje. Blant politikerne er det faktisk ganske god dialog mellom mange aktører. Vi har hatt en god dialog om at dette er en vanskelig sak for flere partier, sier Eide.

– Hvorfor utsatte komiteen behandlingen?

– Det skjedde enstemmig i komiteen, blant annet fordi at høringsfristen går ut nå. Uansett hva man mener i denne saken, vil det være greit å lese høringsinnspillene. De kan jo opplyse saken, selv om det neppe endrer grunn-standpunktene. At regjeringen skulle utnytte at komiteen har utsatt behandlingen til etter høringsfristen, regner jeg som totalt usannsynlig, sier han.