Europower kunne tidligere i dag melde at regjeringspartiene ikke vil gjennomføre kraftskatteutvalgets forslag om å redusere innslagspunkt for grunnrenteskatt på småkraftverkene.

Nå bekrefter finansminister Siv Jensen i en pressemelding at regjeringen ikke vil gjøre de foreslåtte endringer som skatteutvalget presenterte i sin rapport 30. september i år.

Regjeringen økte den nedre grensen fra 5 500 til 10 000 kilovoltampere (kVA) i 2015 som oppfølging av Sundvoldenerklæringen. Vi vil videreføre den nedre grensen for grunnrenteskatt, sier finansministeren i en pressemelding.

Kraftskatt-rapporten fra Sanderud-utvalget er ute på høring med frist 1. januar 2020. Kritikken rundt forslagene i rapporten har vært massive, blant annet har forslaget til å sette ned innslagspunktet for grunnrenteskatt skapt debatt.

Nå velger regjeringen å avslutte småkraft-debatten før høringsfristen har gått ut, men skriver i meldingen at de vil vurdere videre oppfølging av Kraftskatteutvalgets forslag etter at høringen er gjennomført.