MDG har spilt inn flere forslag, hvorav et forslag om