Det var i november i fjor at Equinor, Hydro og Panasonic annonserte av de sammen ville undersøke mulighetene for å etablere en felles batterivirksomhet i Europa.

Norske kommuner ble invitert til å komme med tomteforslag. Og de lot seg ikke be to ganger, "alle" ville være med på batterieventyret. Over 100 tomteforslag ble sendt inn fra hele landet. I mars ble det klart at 20 av disse var med i neste runde.

Nå er dette ytterligere nedskalert til en håndfull mulige batteritomter i Norge. Det er opp til de aktuelle norske tomteeierne selv å beslutte om de vil gå ut med at de er med videre eller ikke.

Norske batterier kan bli hardt skattlagt

Men samtidig sier de tre selskapene at de også vil se på alternativer i EU. Årsaken til det er faren for straffetoll ved produksjon i Norge.

Det dreier seg om handelshindringer i Brexit-avtalen, angående opprinnelsesgarantier. Det betyr blant annet at elbiler med norskproduserte batterier risikerer å bli hardt skattlagt ved eksport mellom EU og Storbritannia.

Kari Ertresvåg, Hydro. Foto: Hydro

– Her må norske politikere få en god dialog med EU og Storbritannia, for å få til en løsning dette, sier Kari Ertresvåg, kommunikasjonssjef for batterier i Hydro, til Europower.

I påvente av den politiske avklaringen rundt opprinnelsesgarantiene, ser de tre selskapene på mulige tomter i EU.

– Vi har ikke gitt opp Norge, men vi må ha en rask avklaring. Og da snakker vi i løpet av måneder, ikke år. Det vil til slutt være en helhetsvurdering som vil ligge til grunn for investeringsbeslutninger og tilknyttet stedsvalg, understreker Ertresvåg.