Pressemelding fra OED: Olje- og energidepartementet har informert selskapet NorthConnect om at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for