Kraftskatteutvalgets rapport er lagt i skuffen av regjeringen. Vannkraftaktørene er fornøyd med akkurat det, men forventer fortsatt at