Det kommer av statsbudsjettforslaget som nettopp ble lagt frem.– Det foreslås å redusere elavgiften