Da koronapandemien meldte sin ankomst i mars stoppet mye av den økonomiske aktiviteten i Europa og både kraftforbruk og CO2-utslipp falt kraftig.