Av de sakene som Europower publiserte i januar, var det disse titlenesom fattet størst