Det er til enhver tid en rekke kraftsaker som ligger uavklarte i departementet og på Stortinget. For tiden ligger det særlig mange forslag til behandling i Energi- og miljøkomiteen.

Under følger en oversikt over noen av sakene den politiske pipeline.

Saker fra regjering

I Stortinget er det lett å skaffe seg oversikt over hva som er på gang. De fleste dokumenter er tilgjengelig og det er satt klare frister for når en sak skal være ferdig behandlet.

Dette er helt annerledes for saker som ligger i regjeringsapparatet.