Det var i et intervju med TV2 i slutten av august at den nye olje- og energiministeren viste seg som en svoren vindkraftmotstander da hun tok et oppgjør med utbygging av det hun beskrev som «hvite monstre».

– Jeg mener vindmøller er noe svineri fordi det bidrar til en forsøpling av norsk natur, sa Listhaug til TV2.

Hun ble intervjuet mens hun gikk en tur på Haramsøya utenfor Ålesund for å støtte lokalbefolkningen som ikke ønsker vindkraftutbygging på øya. Detaljplanen for vindkraftverket på Haramsøya var inne til behandling da Listhaug var på besøk og det var stor motstand blant beboerne på øya.

– Avgjørelsen blir sikkert anket inn til departementet og da kan jeg i hvert fall love at mange politikere i Fremskrittspartiet aktivt kommer til å påvirke at vår statsråd tar inn over seg de innvendinger som kommer i saken, sa Listhaug i august.

Detaljplanen ble godkjent, men så ga NVE oppsettende virkning til klageprosessen, som betød at Zephyr måtte vente med å starte byggingen.

Verken til lands eller vanns

Det var ikke bare landbasert vindkraft Listhaug var negativ til i slutten av august. Den gangen sa hun at havvind vil bidra til forsøpling av Norges havrom og at det er mange andre interesser langs kysten som må ivaretas.

På spørsmål fra TV2 om det ikke er fremtidsrettet å bygge ut vindkraft både på land og på havet svarte Listhaug:

– Nei, jeg mener ikke det. Vi trenger det ikke, fordi vi har et potensial innenfor vannkraft til å utnytte den ressursen enda bedre. Da mener jeg at det ikke er nødvendig å sette opp disse hvite monstrene rundt om i landet, sa hun.

Forholder seg rolig

Bransjeorganisasjonen Norwea forholder seg relativt rolig til utnevnelsen av Listhaug, selv om de er klar over den uttalte vindkraftmotstanden til den nye ministeren. Administrerende direktør i Norwea, Øyvind Isachsen, sier til Europower Energi at han håper Listhaug er profesjonell og kan se bort i fra egne føleleser i sitt nye verv. Det er tydelig at bransjeorganisasjonen ikke vil gjøre den nye ministeren til noen martyr for vindkraftmotstanderne.

– Nå er hun minister, og jeg vil ikke spikre henne noen steder. Hun ville sikkert gjerne ha blitt naglet til et kors, men det blir hun ikke av oss. Vi håper hun er profesjonell og som Fremskrittspartifolk flest; opptatt av business. Da kommer hun ikke unna mer fornybart inn i energimiksen, sier Isachsen.

Nå forventer han at det er en litt annen Sylvi Listhaug som blir olje- energiminister.

– Hun kan også vise sin kjærlighet til olje- og gassnæringen ved å holde den relevant og elektrifisere bransjen. Så håper vi alle morsomheter hun har sagt om vindkraftprosjekter i Norge var på grunn av valgkampen, sier Isachsen.

Han understreker likevel at man ikke skal glemme at verken Parisavtalen, EUs utslippsmål eller regjeringsplattformen forandres med Sylvi Listhaug som minister.