Tidligere statsråd Tina Bru (H) har stilt spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum om hvorfor ikke strømstøtten kan gis gjennom skattesystemet.

– Hvordan kan skattesystemet brukes til å kompensere husholdningene for høye strømpriser på en målrettet og sosial måte, vil hun vite.

Hun begrunner spørsmålet med skattesystemet normalt utgjør den mest effektive måten å omfordele inntekter og har mekanismer for å treffe sosialt.