Pressemelding fra Regjeringen:

Nå skal det bli enklere for folk å installere ladepunkt for elbil. Regjeringen foreslår at alle nye bygg, inkludert boliger og fritidsboliger, skal bli klargjort for installering ladepunkter. Det betyr at boligeiere enkelt kan installere elbilladere når de selv ønsker det – uten å måtte gjøre tilpasninger i bygget eller grunnen.

Regjeringen sender forslag om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift (TEK17) på høring i dag.

Vil halvere utslipp innen 2030

– Vi har et mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, og at utslippene fra transportsektoren skal være halvert innen 2030. For å få til det, må det bli enklere å velge elbil, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Forslaget som sendes på høring går ut på at alle nye bygg og store ombygginger må legge til rette for elbillading på parkeringsplassene tilknyttet boenhetene ved at disse må være ladeklare.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) anslår at kostnadene ved å etablere ladeinfrastruktur i et eksisterende bygg som ikke er ladeklart, grovt sett ligger på rundt 4500-12000 kroner.

– Norsk elbilpolitikk er en suksess. I 2020 var mer enn annenhver nye bil en elbil. Norge har den høyeste elbilandelen i verden. Hovedgrunnen til denne suksessen er regjeringens avgiftspolitikk, som sikrer at det lønner seg å velge nullutslippsbiler. Dette forslaget føyer seg dermed inn i rekken av offensive elbiltiltak fra regjeringen, sier Astrup.

Pressemeldingen er forkortet og redigert av Europower Energi.