Det ligger til enhver tid kraftsaker på vent hos politikerne og i forvaltningen - hos NVE, i departementet og