Det ligger til enhver tid kraftsaker på vent hos politikerne og i forvaltningen - hos NVE, i departementet og på Stortinget.

Her er en oversikt over de viktigste sakene som ligger i køen nå.

For å gå i dybden i hver enkelt sak anbefales det å klikke seg inn på de mange Europower-sakene det er linket til i saken.

Energimeldingen

Olje- og energiminister Tina Bru har varslet at det vil komme en ny energimelding i løpet av våren.