I en pressemelding fra departementet blir energimeldingen omtalt som «Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.» – Viktige temaer i meldingen vil være kraftsystemet på land, elektrifisering, og