Pressemelding fra KS Bedrift Energi: NVE har vurdert søknader fra NorthConnect KS (NC) om konsesjon til