Nettsiden vil bli ny i løpet av uken. Etter mange år på samme plattform, vil det bli gjort store visuelle forandringer.– Vi