*Oppdatert med kommentar fra Knut Kroepelien. Som kjent har regjeringen besluttet å ikke gå videre med Kraftskatteutvalgets forslag til endringer i vannkraftbeskatningen. Som Europower Energi tidligere har