Energi- og miljøkomiteen har behandlet regjeringens klimamelding, og har levert en mammut av en komitéinnstilling. I papirversjon er den nesten 400 sider, som visstnok skal være ny rekord på Stortinget.

I behandling av meldingen har partiene levert inn i alt 488 forslag, men av disse er kun fem som vil få flertall i stortingssalen. Og kun ett av disse fem forslagene dreier seg om elektrifisering.

Det som får flertall er at Stortinget pålegger regjeringen å legge frem en havvind-strategi, noe som statsråd Tina Bru allerede har varslet vil komme i en energimelding i løpet av våren.