Energi- og miljøkomiteen har behandlet regjeringens klimamelding, og har levert en mammut av en komitéinnstilling.