Venstre og Miljøpartiet De Grønne sørger for at regjeringens forslag om å innføre krav om funksjonelt skille får flertall.– Begrunnelsen er ganske enkelt at det