Arbeiderpartiet ligger ikke på latsiden når det gjelder å utnytte den nye politiske situasjonen i Norge. Allerede nå benytter de muligheten