I et skriftlig spørsmål til næringsminister Iselin Nybø spør tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) hva statsråden vil gjøre for å sikre norsk batteriproduksjon i Norge. Han trekker frem Freyr i Mo i Rana som eksempel på et batteriprosjekt som vil skape nye, norske industriarbeidsplasser.

Freiberg vil vite om næringsministeren mener det gjøres nok for å sikre at Norge stiller sterkt i konkurranse med andre områder i Europa.

Lunken tilbakemelding

Nybø er positiv til batteriindustrien i sitt svar, selv om hun ikke vil kommentere enkeltprosjekter, men noen lovnader om tiltak får ikke Freiberg. Det er opp til næringslivet å realisere de lønnsomme investeringsprosjektene, sier hun, samtidig som hun trekker frem at Norge allerede har gode fortrinn med fornybar kraftproduksjon.

« …men som næringsminister vil jeg legge til rette for vekst i både eksisterende og nye bedrifter, i tillegg til å fremme Norge som et attraktivt lokaliseringsland for grønn industri», skriver Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø klapper i hendene av begeistring for norske batteriprosjekter, men vil ikke foreta seg noe spesielt for å sikre norske konkurransefortrinn. Foto: Mari Halvorsen/Wikimedia Commons

Og konkurransefortrinnene til Norge er gode med tilgjengelig fornybar kraft og kald luft, som er en fordel i batteriproduksjon. Hos blant andre Freyr drømmer man om å få laget et arktisk batteribelte i Norden med fabrikker, nordiske gruver med bærekraftige råmaterialer og en lett dokumenterbar struktur for å vinne litt av markedet som er anslått til å være verdt mer enn 250 milliarder euro innen 2025.

Med den gryende europeiske konkurransen i mente kan det tenkes at Freiberg ønsket seg mer fra næringsministeren enn en applaus for bransjen og beskjed om at hun på generelt grunnlag alltid er «opptatt av å få frem de gode norske rammebetingelsene».