Det endelige vedtaket om funksjonelt skille ble gjort torsdag i forrige uke. Debatten i stortingssalen gikk to dager før.

Etter en nesten sju år lang prosess ble det dermed endelig vedtatt at virksomheter med flere enn 10.000 nettkunder må innføre funksjonelt skille, mens selskapene med færre kunder slipper unna.

At saken er avgjort hindrer ikke at stortingsrepresentant Ruth Grung fortsetter å sende spørsmål til departementet. I etterkant av debatten må olje- og energiminister Tina Bru svare på to funksjonelle spørsmål:

– Det er i dag strenge krav til juridisk og økonomisk separasjon for å fremme konkurranse og sikre nøytralitet for nettselskap. Dersom det finnes, ber jeg ministeren om konkrete eksempler på brudd på disse grunnleggende prinsippene, skriver Grung i den første henvendelsen.

Den andre henvendelsen er en reaksjon på at Tina Bru i debatten varslet at lovendringen ville tre i kraft så snart Stortinget vedtok den.

– Kan ministeren gi eksempler på lovendringer med umiddelbar virkning rettet mot olje- og gass næringen, skriver Grung i det andre spørsmålet.

– Olje og gass særbehandles

I en samtale med Europower sier Grung at spørsmålene er et resultat av at Bru unngikk å svare på en del spørsmål under debatten.

– Hun svarte veldig vagt. Derfor har jeg sendt spørsmål skriftlig slik at hun må svare, sier Grung.

Hun forteller at hun ble provosert over meldingen fra statsrådene om at vedtaket trer i kraft umiddelbart.

– Selskapene må jo få tid til å områ seg. Særlig siden det har vært så stor usikkerhet rundt funksjonelt skille, sier hun.

– Men nå er jo saken er avgjort. Har det da noe hensikt å forfølge saken videre med slike spørsmål?

– Ja. Gjennom arbeidet i komiteen har jeg observert at det er en ubalanse i energisektoren, mellom olje og gass på den ene siden og fornybart på den andre siden. De bør behandles likeverdig. Dette er et hint om at regjeringen bør opptre profesjonelt på begge områdene, sier hun.

– Så du mener at departementet ikke behandler kraftbransjen profesjonelt?

– I alle fall ikke likeverdig som olje og gass, som særbehandles. Begge sektorene er viktig, og jeg synes det skal være økt oppmerksomhet knyttet til næringsbiten i kraftsektoren, sier Grung.

Vil ikke reversere saken

– Ap og Sp er enige i denne saken, og det er en mulighet for at dere danner regjering til høsten. Er spørsmålene et signal om at dere vil ta funksjonelt skille opp på nytt hvis dere får flertall etter valget?

– Denne saken har avdekket at regjeringen og Frp mener at store selskaper driver nettvirksomhet mye bedre enn små selskaper. Det mener ikke vi. Mange av de små er fremoverlent og har bidratt veldig bra i lokal utvikling. Det er et signal om at vi ønsker et mangfold blant nettselskapene, sier hun.

– Ok, men spørsmålet var om dere kommer til å ta opp igjen saken hvis dere får flertall?

– Nei, jeg tviler på at vi kommer til å reversere saken. Når en sak først er vedtatt og selskapene har innrettet seg, vil det ikke være noe ønske fra oss å gjøre om på vedtaket. Slik jojo-politikk er ikke næringslivet tjent med, sier hun.

Men Grung legger til at spørsmålene likevel er et signal:

– Spørsmålene og vårt standpunkt i denne saken er et tydelig signal om at Ap mener at de små nettselskapene bidrar positivt. De bidrar med kompetanse og arbeidsplasser regionalt, og god forsyningssikkerheten ved at de er tilstede lokalt. I eventuelle konsolideringsprosesser må det bli tatt hensyn til at det er mye kompetanse også i de små- og mellomstore enhetene, sier hun.

Statsråd Tina Bru har foreløpig ikke svart på spørsmålene.