Fire år etter at Reiten-utvalget la fram sine anbefalinger, ser det nå ut som den langvarige striden om