Som kjent sier Energiloven i dag at samtlige selskaper må innføre funksjonelt skille innen 1.