Dagens grønne pakke på 3,6 milliarder kroner fordeles