Som Europower har skrevet om tidligere støtter Venstre regjeringens forslag