Stortinget har i kjølvannet av koronaviruset lagt fram flere kriseplaner. I den siste som kom på