Endelig er den her, den mye omtalte og varslede energimeldingen, eller stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, «Energi til arbeid».

Olje- og energiminister Tina Bru har i flere sammenhenger vist til nettopp denne stortingsmeldingen i spørsmål rundt både havvind, nettutbygging, elektrifisering, karbonfangst og veikart for hydrogen.

Meldingen vil omhandle både olje- og gass-ressurser, men også fornybarressurser. Så er spørsmålet hvor mye nytt som fremkommer, slik også Europower har omtalt i tidligere kommentarer.

Her finner du selve energimeldingen.

Europower kommer nærmere tilbake med detaljer fra meldingen.